- Vi skräddarsyr din resa!

Företagets Historia

- Ett bussföretag med anor från 30-talet

Ett bussbolag startades i Ydrefors 1933 av Helge Söderholm med en buss för 26 passagerare, som trafikerade linjen Ydrefors - Vimmerby. År 1942 övertogs bolaget av Mattias Rydén med fru Märta som bildade familjeföretaget Rydéns Busstrafik. En svår tid att starta ett bussbolag med gengasdrift på både buss och taxibil.

Gengasaggregaten eldades med björkkubb som hustrun Märta kapade och klyvde under dagen när maken var ute och körde. Åtgången var 4 - 6 säckar/dag. Linjerna utökades så småningom till Mariannelund, Kisa, Österbymo och två till Vimmerby. 1950 började skoltransporterna till kommunens skolor.

Med Europa i sikte

En intressant epok för Rydéns började 1952. I Svinhult tjänstgjorde på den tiden en präst vid namn Lage Karlsson som var språkkunnig och Mattias hade bussar. Man hade tidigare gjort utflykter med syföreningar i flera år, nu inleddes ett samarbete av resor inom Europa bl.a. till Tyskland för att se på förödelsen. Resorna utökades sen till Italien (bland de första i Sverige). Detta blev ett långvarigt samarbete, senare med Lage Karlssons son Jonas Carlsson och hans fru Irma (Vår Resetjänst i Mjölby).

Rydéns Busstrafik övertogs 1976, efter Mattias pensionering av Åke Rydén, Ingemar Rydén och Sigvard Svanström. Rydéns Busstrafik ombildades senare till aktiebolag och blev Rydéns Buss. År 2007 blev Vimmerby Trafik en del av Rydéns Buss och i och med det startades ett samarbete med Vimmerby Taxi beställningscentral.

Företaget i nutid

Sedan ett år tillbaka (2022) drivs nu Rydéns Buss och Vimmerby Trafik av en ny generation Petter Rydén och Henrik Alvin Rydén, båda söner till Ingemar Rydén.

Bolagen utför idag gruppresor och turistresor i Sverige och i Europa, samt skoltransporter och serviceresor åt Kalmar Länstrafik. Vagnparken består av 13 fordon bestående av taxibilar, skolbussar, handikappfordon och fullt utrustade turistbussar.

Nytillskott i vagnparken: 2 lastbilar med släp för entreprenaduppdrag.

Producerad av
crossmenu