Företagets historia

- Ett bussföretag med anor från 30-talet

Ett bussbolag startades i Ydrefors 1933 av Helge Söderholm med en buss för 26 passagerare, som trafikerade linjen Ydrefors - Vimmerby. År 1942 övertogs bolaget av Mattias Rydén med fru Märta som bildade familjeföretaget Rydéns Busstrafik. En svår tid att starta ett bussbolag med gengasdrift på både buss och taxibil.

Gengasaggregaten eldades med björkkubb som hustrun Märta kapade och klyvde under dagen när maken var ute och körde. Åtgången var 4 - 6 säckar/dag. Linjerna utökades så småningom till Mariannelund, Kisa, Österbymo och två till Vimmerby. 1950 började skoltransporterna till kommunens skolor.

Med Europa i sikte

En intressant epok för Rydéns började 1952. I Svinhult tjänstgjorde på den tiden en präst vid namn Lage Karlsson som var språkkunnig och Mattias hade bussar. Man hade tidigare gjort utflykter med syföreningar i flera år, nu inleddes ett samarbete av resor inom Europa bl.a. till Tyskland för att se på förödelsen. Resorna utökades sen till Italien (bland de första i Sverige).

Detta blev ett långvarigt samarbete som pågår än i dag, men nu med prästen Lage Karlssons son, Jonas Carlsson och hans fru Irma ( Vår Resetjänst i Mjölby). Vår Resetjänst arrangerar resor i samarbete med Rydéns Busstrafik till hela Europa.

Företaget i nutid

Rydéns Busstrafik utför i dag beställnings-, turist- och linjetrafik samt skoltransporter. Rydéns Busstrafik övertogs 1976, efter Mattias pensionering, av Åke Rydén, Ingemar Rydén samt Sigvard Svanström, den sistnämnde har dock även han pensionerats. Bolaget drivs i dagsläget som aktiebolag.